जानेवारी २०२३
या अंकात… संवादकीय - जानेवारी २०२३प्रास्ताविक - झकिया कुरियनमूल - सार्‍या गावाचं (It takes a village)बहुसांस्कृतिक वर्ग - शिक्षणातील संगीतपालकत्वकोविडपश्चात शिक्षणाचे वास्तवकाही शिकले…...
Read more
संवादकीय – जानेवारी २०२३
आपण सर्वजण ज्या काळात जगतो त्या काळाचे, त्या काळातीलबर्‍या-वाईट घटितांचे अपत्य असतो. तसेच आपल्या वैयक्तिक अनुभवांतून,स्मरणातून तयार होणार्‍या बहुपेडी कथनाचाही परिपाक असतो....
Read more
प्रास्ताविक
झकिया कुरियन शून्य ते आठ हा बालकांच्या आयुष्यातला सगळ्यात महत्त्वाचा जडणघडणीचा काळमानला जातो. या वयातील मुलांच्या वाढीमध्ये त्यांचे पालक, त्यांची काळजी घेणारीइतर माणसे,...
Read more
बहुसांस्कृतिक वर्ग – शिक्षणातील संगीत वैशाली गेडाम
‘लिमरा श्रेयाच्या संगतीने प्रगती सर्वांची’‘मुलांना सूर आवडतात’माझं छोटंसं 120 घरांचं गाव. माझं गाव म्हणजे माझ्या शाळेचं गाव. गावाचंनावच मुळी कंसात गोंडगुडा. म्हणजे...
Read more