प्रिय आईबाबा…
प्रिय आईबाबा, प्लीज मला एकटं सोडू नका. आत्ता मी स्पष्टपणे विचार करू शकत नाहीये. अजून माझ्या मेंदूच्या पुढच्या भागाचा (प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स) मोठाच भाग घडतो...
Read more