Speak to us

Palakneeti Pariwar – Deccan Gymkhana
020-25441230

Khelghar
98228 78096
97637 04930


Write to us

Palakneeti Magazine | palakneeti@gmail.com
Khelghar | khelghar@gmail.com


Meet us at

Palakneeti Pariwar
Amruta Clinic, Athawle Corner,
Near Lakadi Bridge, Karve Road,
Pune 411004

Khelghar
Guruprasad Apartment,
23, Anand Niketan Society, Karvenagar
Pune 411052.

Anand Sankul
Laxminagar, Dahanukar Colony,
Kothrud
Pune 411029.