Educational help appeal of Khelghar Youth group children.
                                                                                                            Dear Friends, Greetings from Khelghar! You are familiar about the efforts of Khelghar in the education of deprived children. The time has come for...
Read more
‘बाळ’पणीच्या जडणघडणीत पालकांचा वाटा
लहान असताना कधी तरी आपण धडपडलो होतो, त्यामुळे आपण भोकाड पसरलं आणि मग कुणीतरी मोठ्यांनी धावत येऊन आपल्याला उचलून घेतलं होतं, प्रेमानं...
Read more
स्वातंत्र्यानंतर 100 वर्षांनी आपला भारत…
भारताच्या स्वातंत्र्याला ह्या वर्षी 75 वर्षे पूर्ण झाली. पुढील 25 वर्षांनी स्वातंत्र्याची शतकपूर्ती साजरी करणारा भारत नेमका कसा असावा, ह्याबद्दल लेडी श्रीराम...
Read more
स्वतंत्र मी
मी नंदाताई बराटे. नंदादीप फाऊंडेशन नावाची माझी संस्था आहे. मी पुण्यातल्या कर्वेनगरमध्ये पाळणाघर चालवते. कष्टकरी महिलांच्या मुलांसाठी हे पाळणाघर सुरू केलेलं आहे....
Read more
संघर्षाचा प्रवास
मला माझे आयुष्य पाहिजे तसे जगण्याचे, जोडीदार निवडण्याचे आणि त्याबद्दल विचार करण्याचे स्वातंत्र्य असणे ही माझी स्वातंत्र्याची व्याख्या आहे. म्हणजे खुलेपणाने ‘गे’...
Read more
द स्टोरी ऑफ फर्डिनंड (गोष्ट फर्डिनंडची)
मूळ लेखक - मन्र्ो लीफ                    चित्रे - रॉबर्ट लॉसन अनुवाद - शोभा भागवत                कजा कजा मरू प्रकाशन ‘गोष्ट फर्डिनंडची’ ही स्पेनमधल्या एका बैलाची...
Read more