खेळघर मित्र
2019 -20 मध्ये कोरोनामुळे शाळा बंद असल्याने आता पालकांनी मुलांच्या शिक्षणात लक्ष घालणे गरजेचे आहे  हे जाणवत होते. मुलांच्या शिक्षणाच्यासंदर्भात आपण काय...
Read more
डिसेंबर २०२१
या अंकात… संवादकीय – डिसेंबर २०२१पुस्तक खिडकीकार्ल सेगनविळखा ‘ऑनलाइन गेमिंग’चागं. भा.1 डिसेंबर : जागतिक एड्स दिवस Download entire edition in PDF format. एकंदरीत अंकाबद्दलची तुमची...
Read more
प्रिया नागेश वग्गे (१२ वी कॉमर्स)
मुलींच्या मागे खूप 'कामे असतात. धाकट्या भावंडाना सांभाळणे व त्यांच्याकडे लक्ष देणे, घरात आईला मदत करणे, पाहुण्यांचे करणे यासारखी. याउलट मुलग्यांना घरात...
Read more