खेळघराला मदत

आज ज्या स्वरूपात हे काम चालू आहे तसं पुढं नेणं सोपं नाही. या कामासाठी खेळघर या मुला-पालकांकडून आर्थिक मदत घेत नाही. तेव्हा आपल्या मदतीवरच ह्या कामाचं भवितव्य अवलंबून आहे.

वेळ, पैसे व कौशल्ये अशा तीन मार्गांनी आपण खेळघराला मदत करू शकता.

१. आर्थिक मदत

१. खेळघरातल्या एका मुलाच्या/मुलीच्या शिक्षणाची वार्षिक जबाबदारी आपण घेऊ शकता.
– १ ली ते ६ वी ची मुले – रु. १०,०००/-
– ७ वी ते १० वीची मुले – रु. १५,०००/-
– १० वीच्या पुढची मुले – २०,०००/-च्या पुढे
आर्थिक मदत तुम्ही online करू शकता. त्यासाठी पुढे सविस्तर माहिती दिली आहे.

२. मुलांसाठी वह्या, पुस्तके, चपला, दप्तरे, स्टेशनरी अशा गोष्टींसाठी रु. २००० ते ५००० रुपयांपर्यंत देणगी देता येईल.

३. मुलांना खेळघरात आठवड्यातून दोनदा पौष्टीक खाऊ दिला जातो, त्याचा महिन्याचा खर्च रु. ६०००/- आहे. तो तुम्ही देऊ शकता.

४. मुलांसाठी खेळणी, पुस्तके, मासिके, कागद, रंगसाहित्य, शाडूची माती, मैदानी तसेच बैठ्या खेळांचे साहित्य अशी अनेक शैक्षणिक साधने आपण भेट देऊ शकता अथवा आपल्या मित्र-सृहृदांकडून जमा करून आणून देऊ शकता .

बँकेचे तपशील

Palakniti Pariwar
A/c No – 35689944253
Bank – State Bank Of India
Branch – Deccan Gymkhana Pune
IFS Code – SBIN0001110
Branch Code – 01110

२. वेळ

खेळघरातल्या अनेक कामांमधे आपण मदत करू शकता.

– वाचनालयाच्या व्यवस्थेत मदत करणं
– हिशोबाच्या कामात मदत करणं
– मोठ्या खरेदीमध्ये मदत करणं
– खेळघरासाठी माणसे जोडणं
– बागकामात मदत करणं
– शैक्षणिक साहित्याची दुरुस्ती व व्यवस्था ठेवणं
– कॉम्प्युटर डाटा एंट्री करणं
– १ली, ८वी, ११वी प्रवेश प्रक्रियेमधे मदत

या कामांसाठी आठवड्यातून किमान एकदा खेळघरात येण्याची आवश्यकता आहे.


३. कौशल्ये

– खेळघरातील मुलांसाठी आपण औपचारिक अभ्यास विषय तसेच अनौपचारिक कला, खेळ इ. गोष्टी शिकवू शकता. अभ्यास विषयांमधे प्रामुख्याने मराठी, गणित, इंग्रजी, विज्ञान या विषयांमधे मदतीची मुलांना गरज असते.
– संगीत, चित्र, ओरीगामी, शिल्प, नृत्य, नाट्य, पपेटस् इ. कलांमधील आपले कौशल्य आपण मुलांना शिकवू शकता.
– दुकानजत्रा, सहली, गॅदरिंग अशा मोठ्या कार्यक्रमांत मदत करू शकता.


सहभागी व्हा

१. खेळघरातील शिकण्या-शिकवण्याच्या प्रक्रियेत सहभागी होणं

– खेळघरातील मुलांसाठी आपण औपचारिक अभ्यास विषय तसेच अनौपचारिक कला, खेळ इ.गोष्टी शिकवू शकता.
– अभ्यास विषयांमध्ये प्रामुख्याने मराठी, इंग्रजी, गणित, विज्ञान या विषयांमध्ये मुलांना मदतीची गरज असते.
– संगीत, चित्र, ओरिगामी, शिल्प, नृत्य, नाट्य, पपेट इ. कलांमधील आपले कौशल्य आपण मुलांना शिकवू शकता.
– अभ्यास विषयात मागे पडणाऱ्या मुलांना वैयक्तिक मदत मिळाली तर ती लवकर वर्गाबरोबर येतात.
– दुकानजत्रा, सहली, गॅदरिंग अशा मोठ्या कार्यक्रमात मदत करू शकता.

२. नवे खेळघर सुरु करणे

तुमच्या परिसरातील वंचित मुलांसाठी तुम्ही स्वतंत्र खेळघर सुरु करू शकता. त्यासाठी ती सर्व मदत मही करू.

३. खेळघराची हस्तपुस्तिका अनेकांपर्यंत पोहोचावी म्हणून

शिकण्या-शिकवण्याच्या कामात रस असणाऱ्या प्रत्येकानं ‘आंनदानं शिकण्याच्या दिशेनं’ ह्या खेळघर हस्तपुस्तिकेचा जरूर संदर्भ घ्यावा.
ही पुस्तिका शिक्षक, पालकांपर्यंत पोहचावी म्हणून आपण प्रयत्न करू शकता.