खेळघराच्या वाचन चळवळीचे पुढचे पाऊल
मुलांना वाचनाची गोडी लागावी म्हणून खेळघरात गेली काही वर्षे प्रयत्न करत आहोत. आम्ही शिक्षकही खूप वाचतो. त्यावर चर्चा करतो. आम्ही वाचलेल्या गोष्टी...
Read more
कापसाची बी ते वस्त्र हा प्रवास
खेळघरात रुबी आणि श्रेयस यांनी कापसाची बी ते वस्त्र हा प्रवास ,या विषयावर सर्व बॅचेस मधील मुलांबरोबर सत्र घेतली. खूप सुंदर झाली...
Read more
आदरांजली – सप्टेंबर २०२३
‘आजचा सुधारक’ ह्या विवेकवादी नियतकालिकाचे संपादक आणि प्रकाशक दिवाकर मोहनी ह्यांचे मधल्या काळात निधन झाले. मुद्रण आणि लिपी ह्या विषयांचे तज्ज्ञ अभ्यासक...
Read more
उशीर – सप्टेंबर २०२३
ही गोष्ट आहे पालकनीतीच्या खेळघरातली. साधारण २००० सालाच्या सुमाराची. मी आठवीच्या मुलांचा इतिहासाचा वर्ग घेत असे. जिन्याच्या पायर्‍यांवर मुले बसायची. दोन जिन्यांच्या...
Read more
धोरणामागील धोरण (एनईपी) – २०२३
प्रियंवदा बारभाई राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 जाहीर झाल्यानंतर पालकनीतीच्या ऑगस्ट ते डिसेंबर 2020च्या अंकांमध्ये धोरणाची प्राथमिक माहिती देणारे आणि प्रथमदर्शनी टिप्पणी करणारे लेख...
Read more