पावलं | The Feet
... जमिनीवर उभं राहण्यासाठी आणि चालण्यासाठी सर्वोत्तम साधनं व्हावीत म्हणूनच तर बनली आहेत आपली पावलं. चपला घालायला लागलो त्या दिवसापासून आपण पावलांची उपयुक्तता...
Read more
ऑगस्ट महिन्याचे प्रश्न
धर्म या शब्दाची एक समान व्याख्या कुठेही सापडत नाही. धर्म ही स्वतंत्र बाबही दिसत नाही. अनेक धार्मिक पद्धती, सांस्कृतिक रीती-रिवाज, नीतीकल्पना, मोक्ष...
Read more