भीतीच्या राज्यावर मात
राणी खूप चिंतेत होती. तिचा मोठा मुलगा, राज्याचा भावी वारसदार, काहीसा भित्रा होता. राणीच्या मते, एवढा सात वर्षांचा होऊनही त्याला सगळ्याच गोष्टींची...
Read more
भय… स्वत:ला स्वीकारण्याचं…
आजवर वाचलेल्या गोष्टींमधून भीतीबद्दल आपली काही एक कल्पना झालेली असते. मात्र मुलांच्या सहवासात बराच काळ घालवल्यावर ती एकदमच बदलून जाते. भीती काही...
Read more
भीतीला सामोरे जाताना
डॉ. शिरीषा साठे ह्यांच्याशी बातचीत पालक म्हणून जाणवणारी भीती ह्या विषयावर मानसतज्ज्ञ डॉ. शिरीषा साठे ह्यांच्याशी आमच्या प्रतिनिधींनी गप्पा मारल्या. काही प्रश्नांमधून त्यांचे...
Read more
निश्चय आणि कृती यातील तफावत
तफावत म्हणजे दोन गोष्टींमधलं अंतर! केवळ निश्चय आणि कृती यातच तफावत असते असं नाही, तर आपल्या विचारात आणि रोजच्या वागण्यात किंवा एखादी...
Read more
पुस्तक परीक्षण
पुस्तक परीक्षण - सर्वांसाठी आरोग्य? होय शयय आहे! लेखक : डॉ. अनंत फडके प्रकाशक : मनोविकास प्रकाशन आवाययातील स्वप्न उभं करणारं पुस्तक - डॉ. मोहन...
Read more