पाऊस दणकून कोसळत होता
शाळा वेळेवर भरली, नेहमीप्रमाणे 100% विद्यार्थी शाळेत होते. वर्गात अंधार होताच, तरीही तासिका नियोजनाप्रमाणे सुरू होत्या. ओले अंग, ओले कपडे, थंडीत भरलेले कापरे,...
Read more
धानाची निंदणी
थंडीच्या दिवसांत आमच्या नासीपूर गावातल्या नदीवर आम्ही खेळायला जायचो, तेव्हा खूप मजा येई. डोक्यावर कोवळं-कोवळं ऊन आणि पायात चमचमणाऱ्या लहान-लहान मासोळ्या. आम्ही...
Read more
देतो तो देव
माझ्या आईले कोणतीही वस्तू वाटून खाण्याची सवय आहे. घरी काही वेगळं बनवलं तर आधी मावशीकडे, आत्याकडे आणि काकूकडे नेऊन देते, मग आम्हाले देते. गरमगरम...
Read more
थरारक सहल
एक दिवस एक मुंगी सहलीला जायला निघाली. पहिल्यांदा ती एका झाडावर चढली. तिथे एक सरडा होता. मुंगीला खाण्यासाठी तो तिचा पाठलाग करू लागला. मुंगीने पाण्यात...
Read more
चांदोबा रोज फिरायला जातात आणि एके दिवशी चांदोबा खाली पडले
आणि मग काय झाले असेल सांगा रं? चांदोबा खाली पडले पण कुठे पडले माहिती आहे का? मी दुकानला चालले होते, तर ते...
Read more
झाड मेले
एक वेळ आमच्या गावात लय जोराचा तुफान आला. विजा गिन (वगैरे) तर मस्त कडकडत होत्या. एक वीज पडली चिचेच्या झाडावर. झाड रस्त्याले लागून होतं. त्याच्याखाली...
Read more