निश्चय आणि कृती यातील तफावत
तफावत म्हणजे दोन गोष्टींमधलं अंतर! केवळ निश्चय आणि कृती यातच तफावत असते असं नाही, तर आपल्या विचारात आणि रोजच्या वागण्यात किंवा एखादी...
Read more