स्वातंत्र्य आणि शिस्त … आमच्या दृष्टिकोनातून
स्वातंत्र्य म्हणजे आपल्या कलाप्रमाणे आपल्या जीवनाला आकार देता येण्याचा अवकाश असे म्हणता येईल, तर शिस्त म्हणजे सुव्यवस्था. स्वातंत्र्य आणि शिस्त या एकाच...
Read more