लोकशाही
आपण एक लोकशाही राष्ट्र आहोत आणि एक नागरिक म्हणून आपण काहीएक कर्तव्य बजावणं अपेक्षित आहे, ह्याची आपल्याला आठवण होण्याचा मुहूर्त असतो मतदानाचा....
Read more