पुन्हा घडवूया रेनायसन्स
इ.स.पू. 1347 ते 1352 दरम्यान युरोपमध्ये प्लेगचा ‘न भूतो न भविष्यती’ असा प्रादुर्भाव झाला. याला इतिहासात ‘ब्लॅक डेथ’ म्हटले जाते. युरोपमध्ये हा...
Read more
पालकत्वाचं इको – लॉजिक (eco-logic)
लहानपणी सुट्टीच्या दिवशी आम्ही मित्रमंडळी कोणाच्या तरी आई-बाबांसोबत घराजवळच्या मुठा नदीत डुंबायला जायचो. वडाच्या पारंब्यांना लटकत, चिंचेचा कोवळा पाला खात, पिंपळाच्या कोवळ्या...
Read more
बदलतं पर्यावरण, बदलतं पालकत्व
त्यांच्या घराबाहेरची वापरलेल्या डायपरची पिशवी बघून मला खूप संताप येत होता. हा संताप योग्य नाही असंही मी स्वतःला समजावत होते. योग्य नाही...
Read more