स्वातंत्र्य आणि सुव्यवस्था
  आंध्रप्रदेशातील ऋषी व्हॅली स्कूल आणि वाराणसी येथील राजघाट स्कूल येथील शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांशी तत्त्ववेत्ते जे. कृष्णमूर्ती यांनी वेळोवेळी साधलेला संवाद आणि दिलेली...
Read more
स्वातंत्र्य आणि शिस्त … आमच्या दृष्टिकोनातून
स्वातंत्र्य म्हणजे आपल्या कलाप्रमाणे आपल्या जीवनाला आकार देता येण्याचा अवकाश असे म्हणता येईल, तर शिस्त म्हणजे सुव्यवस्था. स्वातंत्र्य आणि शिस्त या एकाच...
Read more
भोलूची गोष्ट
कोणे एके काळची गोष्ट. भोलू नावाचं एक अस्वलबाळ होतं. पूर्वी खूप आनंदात असणारा भोलू ही मात्र फार दु:खी असायचा. कुठलाही प्राणी भेटला,...
Read more
स्वातंत्र्य : एक शिक्षणसाधन
मी कुठल्याही विषयाची तज्ज्ञ नाही आणि माझी शिक्षणप्रक्रिया अद्याप सुरूच आहे, हे मी सर्वप्रथम नमूद करते. ‘शाळा कशी असावी?’ ह्याबद्दलच्या माझ्या कल्पना...
Read more