आकडे-वारी! (जेंडर)
जेंडर पॅरिटी नावाचा एक निर्देशांक युनेस्कोने (UNESCO) तयार केला आहे. एखाद्या प्रदेशात, शिक्षणक्षेत्रात स्त्री-पुरुषांना सामान संधी उपलब्ध आहेत की नाहीत याचे मोजमाप...
Read more