पुस्तकातील चित्रं आणि कला
मुलांना वाचनाची गोडी लावण्यात शाळेच्या वाचनालयातली चित्रपुस्तकं महत्त्वाची भूमिका बजावतात. ही चित्रं वाचणा-याला कल्पनेच्या भराऱ्या मारायला मदत करतात, सौंदर्यदृष्टी देतात आणि मुलं...
Read more