शिक्षणाचे तीन मार्ग
वाढतं मूल सातत्यानं खूप शिकत असतं. ही शिकण्याची प्रक्रिया तीन प्रकारे सुरू असते. सगळ्यात पहिली स्वाभाविक किंवा थेट पद्धत.एखादी गोष्ट शिकताना ती...
Read more