माझा बाबा
माझा सगळ्यात आवडता दोस्त माझी सगळी गुपितं त्याची माझे शब्द सगळ्यात आधी उमगतात त्यालाच जगात फक्त त्यालाच सांगू शकेन अशा गोष्टी असतात माझ्याकडे मनाच्या खूप आतली...
Read more