माझा बाबा
माझा सगळ्यात आवडता दोस्त माझी सगळी गुपितं त्याची माझे शब्द सगळ्यात आधी उमगतात त्यालाच जगात फक्त त्यालाच सांगू शकेन अशा गोष्टी असतात माझ्याकडे मनाच्या खूप आतली...
Read more
स्टॉप व्हिस्परिंग अँड स्टे फ्री!
“अरे चॅनल  बदला रे, पॅडची जाहिरात लागलीय", “देवळात नको जाऊस", “कुणाला शिवू नकोस”, “स्वयंपाकघरात जाऊ नकोस”, “पुरुषांशी या विषयावर नाही बोलायचं”...
Read more