स्टॉप व्हिस्परिंग अँड स्टे फ्री!
“अरे चॅनल  बदला रे, पॅडची जाहिरात लागलीय", “देवळात नको जाऊस", “कुणाला शिवू नकोस”, “स्वयंपाकघरात जाऊ नकोस”, “पुरुषांशी या विषयावर नाही बोलायचं”...
Read more