विरोधी मतं नीटपणे का ऐकून घ्यावीत…
माणूस सुखासमाधानात कसा वागतो, यावरून त्याची किंमत ठरत नाही, तर आव्हानं आणि मतमतांतरांच्या वादळांशी तो कसा सामना करतो यावरून ती ठरते. -...
Read more