भारताची सामूहिक कविता
एका विधी महाविद्यालयात व्याख्यान संपल्यावर एक विद्यार्थी माझ्याकडे आला. मला म्हणाला, बाबासाहेबांनी संविधानात जुने कायदे तसेच्या तसे का ठेवलेत? ऐकल्यावर आधी मला...
Read more