बाबा मोठेपणी कोण व्हायचं हे ठरवतो तेव्हा…
व्हेन डॅडी वॉज अ लिटिल बॉय     - अलेक्झांडर रास्किन लहान असताना बाबाला सारखंच विचारलं जायचं, ‘मोठं झाल्यावर तुला कोण व्हायचंय?’ बाबाकडे त्याचं उत्तर...
Read more
बाबा धावत्या गाडीखाली चेंडू टाकतो तेव्हा…
लहानपणी बाबा एका छोट्या गावात राहायचा. त्या गावाचं नाव होतं पावलोव्ह-पोसाद. एकदा त्याच्या आईबाबांनी त्याला एक मोठ्ठाच्या मोठ्ठा सुंदर चेंडू आणून दिला....
Read more
शब्दांपल्याड | आनंदी हेर्लेकर
‘‘मानसी, सहावीत ना तू आता? मग शाळेचं काय गं?’’ आईला आणि बाळाला भेटायला येणारे सगळे मनूला विचारत. ‘‘बुट्टी!’’ मनू बिनधास्त म्हणे. मनू सध्या खूप...
Read more
स्पार्टाकस | मिलिंद बोकील
मी ओट्यावर उभं राहून बाबांची वाट बघत होतो. सहा वाजून गेले होते. एरवी बाबा यायची वेळ म्हणजे सात-सव्वासात; पण आज ते लवकर येणार...
Read more
सांगायची गोष्ट
पूर्वापार मी गोष्टी सांगत आलेलो आहे. गोष्ट सांगणं, माझ्या रक्तातच आहे. माझ्या आजोबांकडून मिळालेला तो वारसा आहे, मी घेतलेला वसा आहे. आजोबांनी मला गोष्टींचा...
Read more