अक्षरसेतू
धारणीतील आदिवासी मुलांना शाळेतील माध्यमभाषेत शिक्षण घेताना कोणत्या अडचणी येतात, येथील मुलांना मराठी भाषेत शिकणे कठीण का जाते, तसेच मुलांना शिकवताना आदिवासी...
Read more