अमिषांचा मुका आणि शिक्षेचा दम – ४० रुपये

(आमिष आणि शिक्षांच्या पकडीतून संगोपन मोकळे व्हावे म्हणून..)