एप्रिल २०१३

या अंकात…

  1. संवादकीय – एप्रिल १३
  2. माझा मुलगा शाळेत गेला नाही याचा मला आनंद आहे
  3. पुस्तक परिचय – भीमायन
  4. शब्दबिंब
  5. प्रतिसाद – शिक्षणमाध्यम विशेषांक

Download entire edition in PDF format.

एकंदरीत अंकाबद्दलची तुमची प्रतिक्रिया जाणून घ्यायला आम्हाला खूप आवडेल. कृपया आपल्या प्रतिक्रिया इथे नोंदवा.