आदरांजली – सप्टेंबर २०२३
‘आजचा सुधारक’ ह्या विवेकवादी नियतकालिकाचे संपादक आणि प्रकाशक दिवाकर मोहनी ह्यांचे मधल्या काळात निधन झाले. मुद्रण आणि लिपी ह्या विषयांचे तज्ज्ञ अभ्यासक...
Read more
उशीर – सप्टेंबर २०२३
ही गोष्ट आहे पालकनीतीच्या खेळघरातली. साधारण २००० सालाच्या सुमाराची. मी आठवीच्या मुलांचा इतिहासाचा वर्ग घेत असे. जिन्याच्या पायर्‍यांवर मुले बसायची. दोन जिन्यांच्या...
Read more
धोरणामागील धोरण (एनईपी) – २०२३
प्रियंवदा बारभाई राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 जाहीर झाल्यानंतर पालकनीतीच्या ऑगस्ट ते डिसेंबर 2020च्या अंकांमध्ये धोरणाची प्राथमिक माहिती देणारे आणि प्रथमदर्शनी टिप्पणी करणारे लेख...
Read more
निमित्त प्रसंगाचे – सप्टेंबर २०२३
चौथीतले सौरभ आणि अंश वीणाताईंच्या समोर मान खाली घालून उभे होते. वीणाताई त्यांच्या वर्गताई. त्यांच्याकडे सतत या दोघांच्या तक्रारी येत. ‘‘ताई, हा खूप...
Read more
निवांत – सप्टेंबर २०२३
वैशाली गेडाम पहिलीतली सर्व मुले स्वाध्यायपुस्तिका सोडवत होती. चेतन मात्र मस्ती करत होता. त्याला सुरुवातीला प्रेमाने सांगितले. तो बधला नाही. मग माझ्यापर्यंत तक्रारी...
Read more