जानेवारी २०२२

या अंकात…

  1. अनुभव – जपून ठेवावा असा
  2. संवादकीय – जानेवारी २०२२
  3. भारताची सामूहिक कविता
  4. योहान्स केप्लर
  5. गोड साखरेची कडू कहाणी!
  6. न-पत्रांचा गुच्छ
  7. संजीवनातून की संगोपनातून?
  8. हम लोग, We the People

Download entire edition in PDF format.

एकंदरीत अंकाबद्दलची तुमची प्रतिक्रिया जाणून घ्यायला आम्हाला खूप आवडेल. कृपया आपल्या प्रतिक्रिया इथे नोंदवा.