खेळघर मित्र
2019 -20 मध्ये कोरोनामुळे शाळा बंद असल्याने आता पालकांनी मुलांच्या शिक्षणात लक्ष घालणे गरजेचे आहे  हे जाणवत होते. मुलांच्या शिक्षणाच्यासंदर्भात आपण काय...
Read more
पौष्टिक खाऊ
 aaa खेळघरातला इयत्ता पहिलीचा वर्ग! मुलांचा आवडीचा विषय खाऊ! वर्ग घेताना मुलांना रोज एक प्रश्न विचारते. एकदा त्यांना विचारले, " तुम्हाला खाऊला किती पैसे...
Read more
खेळघरातील गुरुपौर्णिमा
ताईने आणि मुलांनी मिळून गुरुपौर्णिमा साजरी करण्याचे ठरवले. ताईने त्यासाठी वेगवेगळी पाने, फुले नेली होती. मुलांनी वर्गाच्या मधोमध पाना फुलांची रचना केली...
Read more
मलकप्पा मला पण भोवरा शिकव ना –
माझ्या वर्गातील पाहिलीतला मलकप्पा हा मुलगा रोज वर्गाला अनियमित असणारा, पुर्ण वेळ वर्गात न बसणारा, मनाला वाट्टेल तेच करणारा आणि अभ्यासाच नाव...
Read more
पालक महिलांचा साक्षरता गट
लॉक डाऊनच्या काळात महिलांना, त्यांच्या मुलांना अभ्यासात मदत करता यावी म्हणून आम्ही 'खेळघर मित्र' या नावाने महिलांचा एक आठवडी वर्ग सुरू केला. या...
Read more
दुकान दुकान उपक्रम
आमच्या पाचवी-सहावीच्या गटात एके दिवशी वर्गात गेल्यावर थोडी गंमत झाली. त्या दिवशी मुलांना अभ्यास करायचा नव्हता. ताई तर सर्व नियोजन करून गेली...
Read more