डिसेंबर २०२१
या अंकात… संवादकीय – डिसेंबर २०२१पुस्तक खिडकीकार्ल सेगनविळखा ‘ऑनलाइन गेमिंग’चागं. भा.1 डिसेंबर : जागतिक एड्स दिवस Download entire edition in PDF format. एकंदरीत अंकाबद्दलची तुमची...
Read more
सप्टेंबर २०२१
या अंकात… संवादकीय – सप्टेम्बर २०२१चकमकएडा लवलेस  शिराळशेठची कहाणीऑनलाईन स्टोरीटेलिंग … अर्थात सुदूर कथाकथन Download entire edition in PDF format. एकंदरीत अंकाबद्दलची तुमची प्रतिक्रिया जाणून घ्यायला...
Read more
सपना वाघमारे (Travel and tourism कोर्स, दुसरे वर्ष)
जेव्हा मी शाळेत होते, ते आयुष्य वेगळंच होतं. ते शिक्षक, त्या मैत्रिणी, खेळघरच्या ताया, खूप मज्जा यायची. जेव्हा मी दहावी पास झाले,...
Read more