परिस्थितीचे अडथळे ओलांडताना- राजू पवार
राजू खेळघरातील एक होतकरू विद्यार्थी. मातृभाषा लमाणी असलेलं त्याचं कुटुंब पंचवीस वर्षापूर्वीच आंध्रप्रदेशातून पुण्यात स्थलांतरीत झालेलं.आई-वडील निरक्षर, बांधकाम मजूर. राजू हळव्या मनाचा,...
Read more