दुकान दुकान उपक्रम
आमच्या पाचवी-सहावीच्या गटात एके दिवशी वर्गात गेल्यावर थोडी गंमत झाली. त्या दिवशी मुलांना अभ्यास करायचा नव्हता. ताई तर सर्व नियोजन करून गेली...
Read more
ठरवले आणि निभावले….
रेश्मा लिंगायत, खेळघर ताई. खेळघरातील २री ,३री ,४थी चा वर्ग! मुलांना ताईने प्रश्न विचारला, “ १० रुपयांमध्ये खायला काय काय विकत मिळू शकेल?मात्र...
Read more
फेब्रुवारी २०२२
या अंकात… बिलीफ – मनमें है विश्वाससंवादकीय – फेब्रुवारी २०२२जेव्हा बाबा लहान होता…बाबा धावत्या गाडीखाली चेंडू टाकतो तेव्हा…भाषाविकासाचा सुदृढ पाया रचणारी पहिली तीन...
Read more
जानेवारी २०२२
या अंकात… अनुभव – जपून ठेवावा असासंवादकीय – जानेवारी २०२२भारताची सामूहिक कवितायोहान्स केप्लरगोड साखरेची कडू कहाणी!न-पत्रांचा गुच्छसंजीवनातून की संगोपनातून?हम लोग, We the People Download...
Read more