मार्च २०१३

या अंकात…

  1. संवादकीय -मार्च २०१३
  2. प्रतिसाद – भाषिक राजकारणाचे अन्वयार्थ
  3. प्रतिसाद – मार्च 2013
  4. ओ.बी.आर.च्या नंतर…
  5. पडकई – शाश्वत विकासासाठी…
  6. मूल – मुलगी नकोच
  7. शब्दबिंब – मार्च २०१३

Download entire edition in PDF format.

एकंदरीत अंकाबद्दलची तुमची प्रतिक्रिया जाणून घ्यायला आम्हाला खूप आवडेल. कृपया आपल्या प्रतिक्रिया इथे नोंदवा.