आकडे-वारी! (जेंडर)
जेंडर पॅरिटी नावाचा एक निर्देशांक युनेस्कोने (UNESCO) तयार केला आहे. एखाद्या प्रदेशात, शिक्षणक्षेत्रात स्त्री-पुरुषांना सामान संधी उपलब्ध आहेत की नाहीत याचे मोजमाप...
Read more
जून महिन्याच्या अंकासाठी प्रश्न
निसर्ग! या शब्दाच्या उच्चारासरशी आपल्या प्रत्येकाच्या मनात उमटणारे तरंग निरनिराळे असतील. कुणासाठी वातावरण, पाणी, हवा आणि सगळी सजीवसृष्टी म्हणजे निसर्ग असेल, कुणी...
Read more
गेल्या अंकांविषयी वाचक म्हणतात…
जानेवारी 2018: पालकनीती चा अंक खरंच देखणा झालाय. विषय अगदी महत्वाचा आहे आणि त्यावर सर्व बाजूने विचार झालाय. भेट म्हणून पत्रं हे तर...
Read more
माझा बाबा
माझा सगळ्यात आवडता दोस्त माझी सगळी गुपितं त्याची माझे शब्द सगळ्यात आधी उमगतात त्यालाच जगात फक्त त्यालाच सांगू शकेन अशा गोष्टी असतात माझ्याकडे मनाच्या खूप आतली...
Read more
माझ्या वर्गातून
आपल्या भारतीय संस्कृतीत स्त्री-पुरुष समानता हा वादाचाच मुद्दा राहिलेला आहे; स्वातंत्र्यापूर्वी आणि स्वातंत्र्यानंतरही. आज परिस्थिती बदलते आहे, असे बरेच लोक म्हणताना दिसतात....
Read more