अंकाबद्दल
लांडगा आला रे आला’ गोष्ट पहिल्यांदा ऐकल्यावर निरागस मनाला वाटतं, ‘खोटं बोलणं वाईट.’ काही वर्षांनी त्याच मनाला ‘लोकांची फजिती करायला त्या मुलाला...
Read more