स्टोरीटेल
आम्ही काही मित्र एकदा एका व्याख्यानाला गेलो होतो. वक्ता सांगत होता, ‘‘काही वर्षांनी तंत्रज्ञान इतके विकसित होईल, की घड्याळ्याच्या गजराने नव्हे, तर...
Read more