2022 जोडअंकाबद्दल वाचक लिहितात
पालकनीती आता वाचून झाला. एकूणात आवडला. सायली तामणे, परेश जयश्री मनोहर आणि उर्मी चंदा यांचे लेख वेगवेगळ्या कारणांनी सर्वाधिक आवडले. काही लेख...
Read more
प्रतिसाद
मार्चच्या अंकात विचारलेल्या प्रश्नांना काही वाचकांनी प्रतिसाद दिला. त्यातील काही भाग येथे देत आहोत. सुट्टीत एक पुस्तक माझ्या वाचनात आले- ‘आजी आजोबांची पत्रे’....
Read more
गेल्या अंकांविषयी वाचक म्हणतात…
जानेवारी 2018: पालकनीती चा अंक खरंच देखणा झालाय. विषय अगदी महत्वाचा आहे आणि त्यावर सर्व बाजूने विचार झालाय. भेट म्हणून पत्रं हे तर...
Read more