शाळेची माध्यम-भाषा एकच नको! 
उन्नती संस्था ‘बहुभाषी शिक्षण’ या विषयात काम करते. आपल्या बहुभाषक समाजात शाळेची माध्यमभाषा मात्र कोणतीतरी एकच असणे हे कृत्रिम, अन्याय्य आणि मुलांच्या...
Read more
मातृभाषेवर आधारित बहुभाषिक शिक्षण आणि इंग्रजी
जिथे शक्य असेल तिथे, निदान इयत्ता पाचवीपर्यंत, पण शक्यतो इयत्ता आठवी आणि त्याही पुढे, शिक्षणाचे माध्यम हे घरातील भाषा/ मातृभाषा/ परिसरभाषा असेल....
Read more