वाचक प्रतिसाद
पालकनीती फेब्रुवारी 2019 चा अंक वाचला.या अंकात चर्चेला दिलेला विषय ‘भावंडांची एकमेकांशी होणारी भांडणे’ हा खरं तर प्रत्येक घरात उद्भवणारा प्रसंग. यात...
Read more
वाचक प्रतिसाद
मला आदरणीय असलेल्या कालिदास मराठे सरांमुळे ‘पालकनीती’ माझ्या आयुष्यात आलं; तेव्हा माझी मोठी मुलगी दोन वर्षांची होती. आईपणाच्या नवीन अनुभवानं बावरून गेलेल्या...
Read more