पुस्तकावरचे प्रतिसादात्मक लेखन
आपण जे वाचले त्याच्याविषयी लिहिणे, त्यावर आपली प्रतिक्रिया देणे, पटलेल्या मुद्द्यांवर सहमती किंवा एखाद्या मुद्दयाबाबतची असहमती मुद्देसूदपणे मांडणे अशा लिखाणाला प्रतिसादात्मक किंवा...
Read more