आपल्या सैनिकांबद्दलच्या प्रेम…
आपल्या सैनिकांबद्दल आपल्या मनात खरीखुरी आत्मीयता असली, तर मग आपण त्यांना लढायला का पाठवतो?   आपल्या सैनिकांबद्दलच्या प्रेमाला संपूर्ण न्याय द्यायचा, तर आपण शांतीपूर्ण न्यायाच्या बाजूनं...
Read more