शोध मुळांचा

Magazine Cover

अमरावती जवळच्या रवाळा या गावात राहून शाश्वत शेती जगणारे करुणाताई आणि वसंतराव फुटाणे हे आगळे वेगळे दांपत्य.
निसर्गाशी संवादी अशा त्यांच्या जीवनशैलीबद्दल…