एप्रिल-२०१३

एप्रिल २०१३

या अंकात…

1 – पडकई – शाश्वत विकासासाठी…
2 – प्रतिसाद – भाषिक राजकारणाचे अन्वयार्थ
3 – प्रतिसाद – मार्च 2013
4 – मूल – मुलगी नकोच
5 – शब्दबिंब – मार्च २०१३
6 – ओ.बी.आर.च्या नंतर…

एकंदरीत अंकाबद्दलची तुमची प्रतिक्रिया जाणून घ्यायला आम्हाला खूप आवडेल. कृपया आपल्या प्रतिक्रिया इथे नोंदवा.