डिसेंबर-२०१३

डिसेंबर २०१३

या अंकात…

1 – पालकत्वाचा परीघ विस्तारताना
2 – मुलांना रस वाटेल असं थोडंसंच काहीतरी…
3 – मुलांच्या मुक्त अभिव्यक्तीसाठी – फ्रीडम वॉल
4 – जनसंवाद शिक्षणहक्काचा
5 – शब्दबिंब – सप्टेंबर २०१३

एकंदरीत अंकाबद्दलची तुमची प्रतिक्रिया जाणून घ्यायला आम्हाला खूप आवडेल. कृपया आपल्या प्रतिक्रिया इथे नोंदवा.