खेळघराचा परीघ वाढतो आहे….
2007 पासून खेळघराने, 'आनंदाने शिकण्याच्या दिशेने ' या विषयाची प्रशिक्षणे घ्यायला सुरुवात केली.या दरम्यान खेळघर पद्धती सविस्तर सांगणारे मोठे पुस्तक लिहिले आणि...
Read more