सप्टेम्बर २०२२
या अंकात… संवादकीय – सप्टेम्बर २०२२स्थलांतरित मुलांचे विश्वबाबा रागवायचा तेव्हा | व्हेन डॅडी वॉज अ लिटिल बॉयव्ही. एस. रामचंद्रन शी… शूऽऽऽवाचक लिहितात – सप्टेम्बर...
Read more
आणि वाचता येऊ लागले…
2016 सालच्या डिसेंबर महिन्यात मी जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, बुलडाणा येथे विषय साहाय्यक म्हणून रुजू झालो आणि पुढील साधारण पाच वर्षे...
Read more
शी… शूऽऽऽ
(प्रस्तुत लेखात बाळाच्या आईचा वेळोवेळी उल्लेख आलेला असला, तरी तो प्रातिनिधिक स्वरूपाचा आहे. त्या ठिकाणी बाबा, आजी, आजोबा किंवा घरातली कुणीही मोठी...
Read more
बाबा रागवायचा तेव्हा | व्हेन डॅडी वॉज अ लिटिल बॉय
व्हेन डॅडी वॉज अ लिटिल बॉय    - अलेक्झांडर रास्किन लहान असताना बाबा नेहमीच फुरंगटलेला असायचा. तो सगळ्यांवर एकत्रितपणे  चिडलेला असायचा आणि प्रत्येकावर वेगवेगळाही....
Read more
व्ही. एस. रामचंद्रन 
शास्त्रज्ञांवर ही मालिका लिहिण्यामागे माझे विज्ञानाबद्दल असलेले अमर्याद कुतूहल कारणीभूत आहे. आपल्या रोजच्या आयुष्यात विज्ञान कसे आणि कुठे कुठे येते, त्याचे मानवी...
Read more