आगामी पुस्तकाबद्दल
‘भाषेकडे बघताना’ हे डॉ. नीती बडवे यांचे नवे पुस्तक आता प्रकाशनाच्या वाटेवर आहे. डॉ. नीती यांची ओळख अनेकांना जर्मन भाषेच्या तज्ज्ञ म्हणून...
Read more
पुस्तक परिचय- दे ऑल सॉ अ कॅट
एखाद्या गोष्टीकडे बघण्याची प्रत्येकाची वेगळी तर्‍हा असते. त्या बघण्याकडे बघण्याच्या तर्‍हा तर आणखी कितीतरी!  तुम्ही मांजर पाहिलं आहे का? एखाद्या छोट्या मुलाला मांजर पाहताना...
Read more
पुस्तक परिचय : सत्योत्तर रचनावाद; ज्ञानरचनावाद
शिवाजी राऊत यांनी लिहिलेली ‘सत्योत्तर रचनावाद’ आणि ‘ज्ञानरचनावाद’ अशी दोन छोटेखानी पुस्तके वाचनात आली. बालकांच्या वाढीबद्दल, त्यांच्या शिक्षणाबद्दल कमालीची आस्था असलेल्या शिक्षकाचे...
Read more