छोट्यांचे भाषाविश्व
मूल भाषा कधीपासून शिकते? त्याच्या कानावर भाषा पडायला लागल्यापासून? म्हणजे जन्माला आल्याक्षणापासून. की गर्भात असल्यापासून? माहीत नाही; पण त्याच्या कानावर पहिला शब्द...
Read more
बाळाचा सर्वांगीण विकास – आमचा मुंगीचा वाटा
आपल्या बालपणीच्या आठवणींना उजाळा दिला तर, आपल्या आई-बाबांनी, आजी-आजोबांनी, काकू-काकांनी, मामा-मावशींनी आपल्याला बालपणीच्या अनेक गोष्टी सांगितल्या असतील. त्यामध्ये त्यांनी आपल्यावर केलेले प्रेम,...
Read more